FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रुपा गाउँपकालिका कास्कीको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि २०७९ ७९-८० 07/03/2023 - 14:12 PDF icon रुपा गाउँपकालिका कास्कीको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि २०७९_0001.pdf
रूपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, (२०७९) ७९-८० 05/24/2023 - 12:00 PDF icon रूपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, (२०७९).pdf
एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधी ७९-८० 05/24/2023 - 11:10 PDF icon एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधी.pdf
रुपा गाउँपालिका कास्कीको विषयगत सिकाई समुह गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 12/09/2022 - 09:56 PDF icon रूपा गाउँपालिका कास्कीको विषयगत सिकाई समुह गठन तथा परिचालन _20221209_0001.pdf
रुपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/01/2022 - 11:31 PDF icon रुपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण_20221101_0001.pdf
रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 10/01/2022 - 21:49 PDF icon रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको मापदण्ड.pdf
रूपा गाउँपालिका कास्कीको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/30/2022 - 13:38 PDF icon रूपा गाउँपालिका कास्कीको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
रुपा गाउँपालिका, कास्कीको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८ 2078-079 01/20/2022 - 21:46 PDF icon रुपा गाउँपालिका, कास्कीको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८.pdf
शिक्षा नियमावली २०७५।१२।२० ७५/७६ 01/18/2022 - 15:25 PDF icon २० शिक्षा नियमावली 2075।12।20.pdf
४।१३ शिक्षकसँगको साझेदारीमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको लागि एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/14/2022 - 18:32 PDF icon ४।१३ शिक्षकसँगको साझेदारीमा शिक्षाको लागि एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages