FAQs Complain Problems

समाचार

रुपा गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ।

७९-८० 02/14/2023 - 14:28

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ बैशाक १३

2078-079 01/13/2023 - 08:41 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ बैशाख १३.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ फाल्गुण २०

2078-079 01/13/2023 - 08:39 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ फाल्गुण २०.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ चैत्र १३

2078-079 01/13/2023 - 08:39 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ चैत्र १३.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ फाल्गुण ११

2078-079 01/13/2023 - 08:38 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ फाल्गुण ११.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ माघ १८

2078-079 01/13/2023 - 08:37 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ माघ १८.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ पुस ३०

2078-079 01/13/2023 - 08:36 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ पुस ३०.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ पुस ७

2078-079 01/13/2023 - 08:35 PDF icon १०९ कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ पुस ७.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ मंसिर ७

2078-079 01/13/2023 - 08:34 PDF icon १०८ ‌औ कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ मंसिर ७.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ कार्तिक ११

2078-079 01/13/2023 - 08:34 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ कार्तिक ११.pdf

Pages