FAQs Complain Problems

समाचार

ग्यालरी

मिति: 03/15/2023 - 21:43
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

मिति २०७८ पुस ३० गते रुपा गाउँपालिकाको १० औं (बिशेष) गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । गाउँसभाको उद्घाटन गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नवराज ओझा ज्यू बाट भएको थियो । बिशेष गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री लाल सुब्बा गुरुङ,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सन्तोष ढुंगाना लगायत, सम्पूर्ण वडाका निर्वाचित सभा सदस्यहरु,गाउँपालिकाका भित्रर रहेका शाखाका शाखा प्रमुख कर्मचारी, लगायत स्थानीय समुदायका मानिसहरुको सहभागिता कार्यक्रम सम्पान्न भयो।

मिति: 01/14/2022 - 18:54
, , , , , , , , , ,

मिति २०७८।०७।१४ गते बागमती प्रदेश अन्तरगको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको/ उप महानगरपालिका/ महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यारत कर्मचारीरुलाई हाम्रो गाउँपालिका स्वागत गरी गाउँपालिकाबाट गत आ.व हरुमा /भए गरेका असल अभ्यास र विकास प्रगति समेटेर छोटो अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

मिति: 10/31/2021 - 20:58
, , , , , , ,
मिति: 07/11/2021 - 11:58
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pages